Regulamin

rezerwacji i najmu domków letniskowych "Ranczo w dolinie"w Sarbinowie

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa warunki,na których można dokonać rezerwacji i najmu domków letniskowych.Dokonanie rezerwacji i najmu domku letniskowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminuw.Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie / tel.508 973 600 lub 94 3165 724 / celem uzgodnienia szczegółów najmu / termin,wysokość zadatku.Wpłata zadatku w wysokości ustalonej z właścicielem osrodka jest równoznaczna z potwierdzeniem rezerwacji i zawarciem umowy najmu.

Rozdział II

Rezerwacja i zadatek

 2.Uzgodnioną rezerwację wstępną / telefoniczną  / należy potwierdzić wpłacając na konto -Ranczo w dolinie- Marek Szewczyk  PKOBP nr 52 1020 2791 0000 7702 0228 3182-z dopiskiem wczasy, kwotę  zadatku,o którym mowa w pkt.1 w ciągu 7 dni  od momentu rezerwacji telefonicznej /liczy się data zaksięgowania środków na koncie odbiorcy/.Brak wpłaty w powyższym terminie skutkował będzie anulowaniem rezerwacji wstępnej.

3.Dokonując rezerwacji Najmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r - o ochronie danych osobowych.Najmującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ewentualnej ich aktualizacji.

4.Wpłata zadatku przez Najmującego jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.Pozostałą kwotę za pobyt Najmujący uiszcza w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy do domku letniskowego.

5.Najmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za zarezerwowany pobyt nawet wtedy,jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela,przyjazd lub pobyt Najmującego ulegnie opóżnieniu lub skróceniu.Niewykorzystany w pełni pobyt przez Najmującego /z przyczyn osobistych czy też niezależnych od niego/,nie skutkuje zwrotem pieniędzy za zarezerwowany okres /.

6.W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Najmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela-zadatek nie podlega zwrotowi.

Rozdział III

Odbiór domku przez Najemcę

7.Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 / przyjazd /,a kończy się o godzinie 11.00 / wyjazd /

8.Najmujący zobowiązany jest poinformować właściciela ośrodka o ewentualnej godzinie przyjazdu jeżeli jest inna niż podana w pkt 7 niniejszego regulaminu.

9.Zakwaterowanie i wykwaterowanie w ośrodku, następuje w obecności właściciela obiektu lub osoby przez niego upoważnionej.

10.Na terenie ośrodka Najmujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,porządku, a także przepisów  p/poż.

11.Cena usług świadczonych przez ośrodek nie obejmuje ubezpiecznia.Najmujący we własnym zakresie winien na czas pobytu w ośrodku, ubezpieczyć siebie i osoby z nim przybywające.

12.Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone mienie,uszczerbek na zdrowiu spowodowany niewłaściwym,nieodpowiedzialnym i lekkomyślnym zachowaniem się Najemcy jak również osób trzecich przebywających w tym czasie w ośrodku.

13.Najmujący w dniu przyjazdu,w obecności właściciela lub osoby przez niego upoważnionej dokonuje odbioru domku.Ewentualne usterki i uchybienia nabieżąco zgłasza wynajmującemu.Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe zarówno w domku jak i na terenie ośrodka jeżeli spowodowane były przez w/w lub osoby,które z nim przybyły.

14.Najmujący nie może wynajmować,udostępniać i odstępować domku osobom trzecim.

15.Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz używania petard,fajerwerków,sztucznych ogni itp.

Rozdział  IV

Zasady użytkowania domku letniskowego

16.W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb !!!!!!!!!

17.Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 - do 6.00.

18.W przypadku nie przestrzegania przez Najemcę lub osób z nim przybyłych obowiązujących norm społecznych np.zakłócanie porządku,nie stosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu-właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedznia Najmującemu ustnej umowy wynajmu domku w trybie natychmiastowym bez zwrotu poniesionych przez Najmującego kosztów.

19.Zabrania się używania wszelkich urządzeń elektrycznych,gazowych,które nie są na wyposażeniu domku np.różnego rodzaju grzejników,grzałek elektrycznych itp.

20.Najmujący wszelkie usterki,które wystąpiły w trakcie użytkowania domku bezwłocznie zgłasza właścicielowi ośrodka lub osobie przez niego upoważnionej.

21.Przed opuszczeniem domku jak i terenu ośrodka np.wyjście na plażę czy do miasta, Najmujący zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia domku tzn.wyłączenia z gniazdek elektrycznych wszelkich urządzeń,zamknięcie wszystkich okien i drzwi wejściowych na klucz.

22.Zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw urządzeń czy sprzętu znajdującego na wyposażeniu domku.

23. Przebywanie na terenie ośrodka osób trzecich,postronnych nie objętych rezerwacją i meldunkiem tylko za zgodą właściciela ośrodka.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

24.Samochody Gości winny być zaparkowane na parkingu-parking bezpłatny.

25.Rodzice oraz Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci przebywających na terenie ośrodka i  korzystających z jego infrastruktury  np.plac zabaw,ujeżdżalnia konna,staw.

26.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego braku/ z przyczyn niezależnych od właściciela ośrodka/ dostaw energii elektrycznej, wody,internetu.

27.Akceptujemy zwierzęta zgłoszone podczas rezerwacji domku.Za szkody wyrządzone przez w/w odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia.Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich naszych Gości jak i ich czworonogów,psy muszą być pod stałą kontrolą właścicieli i na uwięzi.

28.Łowienie ryb w stawie jest bezpłatne-warunek /ryba po złowieniu z powrotem wraca do stawu /. 

29.Korzystanie z internetu /WiFi / jest bezpłatne.

30.Na terenie ośrodka w wyznaczonym miejscu można biesiadować przy ognisku.

31.Przejażdżki konne dla dzieci naszych wczasowiczów- bezpłatne./ 3 kółeczka wokół padoku /.

32.Do dyspozycji Naszych Gości jest również wędzarnia,gdzie każdy może wędzić np.rybę